Robotik Rehabilitasyon

 
 
 
Günümüzde ilerleyen teknoloji ile eş zamanlı olarak tıp teknolojilerinde de önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle beyin omurilik hastalıklarında robotik cihazlar ve sanal gerçekliğin entegre edilmesiyle robotik rehabilitasyon teknikleri ortaya çıkmıştır. Eklem hastalıklarında ise gerek kas güçlendirilmesi gerek eklem korunması açısından ölçme, değerlendirme ve buna göre uygun tedavi programları yapılmasına olarak sağlayan teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Bu robotik ve teknolojik cihazlar, klasik fizik tedavi rehabilitasyon yöntemleri ile uygun şekilde ve beraber kullanıldığında daha iyi klinik sonuçlara ulaşılması sağlanmıştır. Erken dönemde klasik rehabilitasyon yaklaşımlarına ilave olarak robotik yürüme ve dik duruş sağlayan yatak ile rehabilitasyon süreci desteklenir. İlerleyen dönemlerde ise ileri düzey yürüme robotu ve el kol robotu kullanılır.
İyileşme mekanizması nedir?
Robotik rehabilitasyon teknolojileri hızlı ve doğru biçimde hastaların hareketlerini tekrar kazanmasını sağlar. Hareketlerin fizyolojik patenlere uygun, tekrarlayıcı bir şekilde robot yardımı ile yapılması, beyin ve omurilikteki hareketin yeniden ve doğru olarak öğrenilmesini sağlar. Beyinde ise eski yanlış kanının aksine rezervde olan kök hücreler, iyi öğrenerek kaybedilmiş fonksiyonu tekrar sağlama sürecine adaptasyona yardımcı olur. Burada robotik sistemdeki sensörler ve hastanın eğlenceli bir şekilde adapte olmasını sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları ile tedavideki motivasyon yüksek tutulur.
Hangi hastalıklarda faydalıdır?
İnme- felç
Beyin damar tıkanıklığı
Beyin Kanması
Beyin Hasarı
Beyin Hastalıkları (tümör, ameliyat vs…)
Omurilik Hasarı
MS
Geriatrik yürüme denge bozuklukları
Parkinson Hastalığı
Ortopedik nedenli yürüme ve el kol kullanım yetersizlikleri
Diğer Nörolojik Hastalıklar
UZAY TERAPİSİ
Uzayda astranotların giydiği özel giysilerden ilham alınarak geliştirilen bu yöntem zayıf kasın yerçekimi kuvvetine karşı koymadaki başarısızlığını yenmede yardımcıdır. Egzersiz ve terapi çalışmaları sırasında hem yetişkin hem çocuklarda özellikle serebral palsi hastalarında kullanılabilen bu yöntem ekstremite tamamen askıda tutularak ve ağırlık kuvveti ortadan kaldırılarak hasta harekete başlatılabilir.
Uzay terapisi kıyafeti reseptörlere yönelik sürekli basınç etkisiyle beyine gönderilen bilgiler proprioseptif algının gelişimini sağlar. Ayrıca stabilizasyon yönünden çok güçlü bir destek olarak kendini göstermektedir. Kalça çevresi, omuz kuşağı ve sırt bölgesinin elastik gergi banlarıyla desteklenmesi ile birlikte vücut istenilen şekli almakta ,alt ekstremitelerde ve üst ekstremitelerde koordineli bir şekilde hareket sağlayabilmektedir. Ünitenin pek çok destek parçaları ile postür, denge, güçlendirme vb. gibi bir çok egzersiz çalışılabilmektedir.