Tedavi Yöntemlerimiz

Tedavi Yöntemlerimiz

 PRP( Kendi kanınızdan gelen şifa )
PRP özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında da kullanılmaktadır. PRP “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kanından hazırlanan serumdur. Trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı doğal bir ilaç gibi etki gösterir. Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır.

Kök hücre tedavileri
Son yıllarda gelişen kök hücre tedavileri özellikle diz ekleminde klasik tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Özellikle cerrahiye genel sağlık durumu uygun olamayan aşırı obez, kalp-akciğer hastalıkları olan veya kendisi cerrahi istemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.
Kök hücre hastanın bacak ön kısımdan veya iliak kemikten alınan kemik iliğinden ve liposuction yöntemi ile karındaki yağlı bölgeden alınan yağ dokusundan elde edileir. Bu alınan doku özel işlemlere tabi tutularak saf kök hücre veya kültür edilerek çoğaltılmış kök hücre elde edilir. Bu hücreler sorunlu bölgeye çeşitli enjeksiyon teknikleri ile uygulanır.

Eklem Enjeksiyonları
Kireçlenme, kıkırdak harabiyeti ve aşınması gibi problemlerde eklemin içine-çevresine, bağların içine ve çevresine çeşitli ilaç uygulamaları yapılabilmektedir. Hastanın hastalığına ve hastalığın şiddetine göre seçilen bu ilaçlar hem hastanın ağrısını azaltmakta hem de bozulan yapıları onararak hastaya ameliyatsız tedavi olanağı sağlamaktadır.
 

 ESWT (Şok Dalga Tedavisi)
“Extracorporeal Shock Wave Therapy “ kelimesinin kısaltması olan ESWT vücut dışında oluşturulan güçlü ses dalgalarının çelik başlıklı bir aplikatör vasıtasıyla vücudun istenilen bölgesine odaklanmasına dayanan girişimsel olmayan yeni bir tedavi şeklidir. ESWT topuk dikeninde %85-90, tenisçi ve golfçü dirseğinde %70, omuz kireçlenmesinde %80 başarı oranına sahiptir. Topuk dikeni, tenisçi ve golfçü dirseği, kalsifiye tendinit, plantar fasciitis, tetik noktalar, kaynaması gecikmiş kırıklarda ESWT kullanılabilir.

 

Manuel Tedavi ve Manipülasyon

Manuel terapi elle tedavi anlamına gelir. Omurga ve eklemlerdeki çıkık, yarı çıkık ve tüm yer değiştirmelerin fizyolojik sınırlar içinde birtakım özel egzersiz ve manevralarla normal anatomik pozisyonuna getirilmesidir. Omurga ve çevresel eklemlere yapılan müdahalelere manipülasyon denir. Manuel terapi sıklıkla kas, kemik, eklem ve bağ dokusu ile ilgili iskelet ve kas sistemi sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.. Manuel terapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir.

Manuel Tedaviyle Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

-Bel fıtığı

-Mekanik bel ağrıları

-Boyun fıtığı ve boyun ağrıları

-Çene eklemi ağrıları, diş gıcırdatma

-Fibromiyalji

-Migren

-Skolyoz

-Siyatik

-Diz ve ayak bileği ağrıları

-Meniskopati

-Kalça bölgesi ağrıları

-Omuz, dirsek, el bileği ve el problemleri

 


Osteopati
Osteopati nedir?
Osteopati sadece semptomu değil semptom ile birlikte semptomun asıl sebebini bulup tedavi eden tıbbi bir tedavi şeklidir.
Osteopati; visseral, kranial ve pariyetal osteoapati olmak üzere üçe ayrılır. Ama bu üç yöntem tedavide iç içe kullanılır.
Visseral osteopati: İç organlar ve etraflarındaki anatomik strüktürlerin hareket kısıtlılıklarının muayene ve tedavisini içermektedir.
Kranial osteopati: Kranio saKral sistemde Kranial kemiklerin küçük ince hareketleri, sacrumun hareketleri ve bunlara ait dokuların hareketlerinin muayene-tedavisini içerir.
Pariyetal osteopati: Eklemler, kaslar, tendonlar, fasyaların hareket kısıtlılıkları muayene ve tedavi edilirler.
Proloterapi (Dextrozla Ligamanlara Enjeksiyon Yöntemi):
Proloterapi latince ‘’proliferasyon’’ ve ‘’terapi’’ kelimelerinden türemiştir.
Ligament ve tendonların rejenerasyonunu tetikleyen bir enjeksiyon yöntemidir.
Hasarlanmış ligaman, tendon ve eklemlere solüsyon enjeksiyonu ile yara iyileşme mekanizmalarının iatrojenik olarak stimülasyonudur.
Proloterapi, hasarlı dokuların onarımı ve yara iyileşmesi için vücut tamir mekanizmasının stimülasyonunu amaçlar.
Ligamentöz laksitelerin, kronik entesopatilerin akut inflamatuar yanıtı müteakip oluşan tendinosislerin iyileşmesini uyarıcı etkiye sahiptir.
Tendon ve ligament enjeksiyonundan önce lokal anestezikle bir kabarcık oluşturun. Bu konuda %0.5 lidokain ve ya %1 prokain kullanıla bilir. Allerjik reaksiyon gelişme riski düşüktür. Kliniğimizde kullanılması gereken proliferant solüsyon Dekstrozdur (%5 ve %15)

Proloterapiyle Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?
-Bel fıtığı
-Mekanik bel ağrıları
-Boyun fıtığı ve boyun ağrıları
-Diz ve ayak bileği ağrıları
-Meniskopati
-Kalça bölgesi ağrıları
-Omuz, dirsek, el bileği ve el problemleri
 

Kupa Tedavisi
Ciltteki reseptörleri etkileyerek mss, kalp damar sistemi uyarmak, kan ve lenf akışını arttırmak, sedasyon sağlamak, solunumu rahatlamak, ateşi düşürmek, ağrıyı azaltmak
 

Boyun, sırt, bel ağrıları

Hipertansiyon

 Bronşit

Astım

depresyon

 


Hacamat: Kupa yardımıyla deri yüzeyine negatif basınç oluşturarak ve insizyonlar uygulayarak kanın çıkmasıyla sonuçlanan minör cerrahi boşaltım prosedürüdür.
Hacamat kelime aslı Arapça al- hijamah olup emmek anlamındaki hacm kökünden gelir. Hacamat yaptırmaya ihticam, bu işi meslek olarak yapan kişiye haccam, kullanılan kupa,fanus ve bardak gibi aletlere mihcem denir.
Baş, boyun, sırt, bel, diz, omuz, el, ayak bileği ağrıları

Hipertansiyon

 Bronşit

 Astım

 depresyon

Nöral Tedavi
Nöral terapi ya da nöral tedavi tanımlaması iyileşme için bedenin network ağına, uyarıcı ve düzenleyici etki edilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Otonom sinir sistemi tüm bedenimizi kapsayan network’tür. Kablo gibi sinirlerden oluşmaz. Hücrenin elektriksel potansiyeli, hücreler arası sıvı ve sinirlerden oluşan matriks sistemdir.
Nöral terapide otonom sinir sistemi düzenlenir. Bozucu alanlardaki olumsuz uyaranlar nötralize edilir.
Hastalıklarımızın ve geçmeyen ağrılarımızın temelinde otonom sinir sisteminde oluşan bio-elektriksel hasarlar yer almaktadır. Yaşamımız boyunca geçirdiğimiz mikrobik hastalıklar, ameliyatlar, kazalar, fiziksel ve psikolojik travmalar bio-elektriksel sorunlu alanlara sebep olabilmektedir.
Nöral terapi hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen bir tedavi metodudur.
Özellikle klasik tıbbın yetersiz kaldığı uzun süreli, geçmeyen ağrılarda çok etkindir. Hormonal bozukluklarda, sistemik bazı hastalıklarda da etkili olur. Genel sağlık için koruyucu etkisi de çok yüksektir.
Ağrı Tedavisi
•Migren
•Gerilim tip baş ağrısı
•Küme baş ağrısı
•Trigeminal nevralji
•Fibromiyalji (yumuşak doku romatizması)
•Bel-boyun-sırt ağrısı ve fıtıkları, omurga kireçlenmeleri
•Tüm nevraljilerde ( zona ağrısı, nöropatik ağrı, sinir travmaları)
Nörolojik Hastalıklar
•Tüm baş ağrıları
•Baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması (tinnitus), meniere hastalığı
•Yüz felci (periferik fasiyal paralizi)
•Karpal tunel sendromu (el bileği sinir sıkışması), ulnar oluk sendromu
•Diğer nörolojik hastalıklarda da kullanılabilir.
Diğer Hastalıklar
•Hormonal bozukluklar, adet düzensizlikleri, erken menopoz
•Tiroit hastalıkları
•Vücutta ameliyat izleri
•Tonsillit gibi sık tekrarlayan enfeksiyonlar
•Diz, omuz ağrısı, tendinit, spor yaralanmaları
•Fibromiyalji ve diğer romatizmal hastalıklar
Auriküloterapi (kulak akapunkturu):
Auriküloterapi,Dr. Paul NOGIER (1908-1996) tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiş bir tıbbi tekniktir. Dünyada “Fransız Kulak Akupunkturu” adıyla da bilinmektedir.Kulak kepçesinin kendisine özgü reaktif özelliklerini kullanır. Kulak hem gözlemlediğimiz bir gösterge panosudur (tanı) ve hem de hastalık üzerinde hareket edebileceğimiz bir kontrol yeridir (tedavi). Kulak derisinde bazı noktalar, çeşitli şekillerde uyarılarak, vücutta çeşitli yanıtlar oluşturulur. Kulakta da, aynı akupunkturda olduğu gibi, bazı deri noktaları vardır. Bu noktalar, vücutta ağrılı ya da fonksiyonel bir durum olduğu anda, hemen ortaya çıkarlar.Ağrıya duyarlılık yoluyla ya da elekriksel olarak tespit edilebilen bu noktalar vücutta net olarak bir bölgeye karşılık gelirler.Kulakta gerçek bir kartografi vardır. Bugün çeşitli bilimsel çalışmalarla biliyoruz ki dış kulak derisinde fonksiyonel durumlarda ortaya çıkan düşük elektriksel direnç noktaları vardır.Bu iki tespit yöntemiyle (ağrılı nokta arama ve elektriksel ölçüm) bulunan kulak noktalarını kullanarak, hem teşhis yapmak, hem de tedavi yapmakmümkündür. Bu amaçla noktalar fiziksel yollarla uyarılır: infrared ışık, lazer, iğneleme, koterizasyon, tohumlar, masaj vb.

Auriküloterapi Endikasyonları

Ağrı Tedavileri
•Siyatik
•Omuz ağrıları
•Kas iskelet sistemi ağrıları
•Trigeminal Nevralji

 

Romatoloji-Fizik Tedavi
•Otoimmün Hastalıklar
•Artroz
•Siyatik
•Servikobrakiyal Ağrılar
•Omuz Ağrıları
•Karpal Kanal Sendromu
•Nöroalgodistrofiler: Leriche Ve Sudek Sendromu
•Epikondilit
 

Kinesiotaping:
Kinesiotaping Japonya'da yaklaşık 25 yıl önce geliştirilmiş, fakat Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda tanınmaya başlamış, Özel bir tedavi ve bantlama yöntemidir.
Kinesiotaping uygulamalarının temelde iki amacı vardır. Bunlar;
• Ağrısız ve daha kolay hareket edebilmeyi sağlamak,
• Yumuşak doku iyileşmesini desteklemektir.
Kinesiotaping uygulamalarında kullanılan bantlama materyali KINESIO TAPE olarak bilinmektedir.
Uygulamanın yapıldığı cildin yapısı ve ortam koşullarına bağlı olmak üzere uygulama bölgesinde çıkmaksızın 4 ila 7 gün kalabilmektedir.

Kinesiotape'in kullanım amaçları;
• Uygulama bölgesine farkındalığı artırdığından, eklem-kas-tendon ve bağları desteklediğinden koruyucu,
• Cilt altındaki yumuşak dokuda meydana getirdiği kavitasyon ile dolaşımı hızlandırıcı,
• Ağrıya sebep olan maddelerin uzaklaşmasını sağlayarak ağrıyı azaltıcı,
• Ödemi azaltıcı,
• Kas spazmını çözücü,
• Kas iskelet sistemini destekleyici olarak kullanılmaktadır.
Yukarıda sayılan amaçlara uygun olarak uygulandığı durumları ise şöyle sıralayabiliriz;
• Kas-tendon yaralanmaları,
• Eklem ve bağ yaralanmaları,
• Bel-boyun ağrıları,
• Kas spazmı,
• Fibromiyalji,
• Lenfödem,
• Travma sonucu meydana gelen şişlik ve morarma,
• Sinir sıkışmaları,
• Eklem rahatsızlıkları,
• Hamilelikte görülen bacak krampları ve şişlikler.
Kısacası yumuşak doku ve tüm eklemlerde hareket kısıtlaması yapmaksızın rahatlıkla kullanılabilir.

Mezoterapi

Mezoterapi; Ağrı veya hastalıkları, vücutta bulundukları yere lokal olarak uygulanan mikro enjeksiyonlar yoluyla kontrol altına alan ya da tedavi eden bir tıbbi uygulamadır.

Mezoterapi ise sadece sorunlu bölgeye küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla , hiç bir istenmeyen yan etkiye neden olmaksızın problemi çözmektedir. Mezoterapide hissedilen ağrı iğnelerin boyutlarıyla paralel olarak oldukça azdır.

Hangi Hastalıkların Tedavisinde Mezaterapı Kullanılır
Mezoterapi sıklıkla artirit gibi tüm eklem hastalıklarında, boyun ve bel fıtığı ağrıları, syatalji ve brakialji, Migren ve adet ağrıları, spor travmaları, varis, lenfödem ve flebit gibi bazı damar hastalıkları, ayrıca estetik amaçlı olarak sellülit basta olmak üzere, vasküler lekeler, çeşitli cilt problemleri, cilt yaslanmasını ve saç dökülmesini engellemek amacıyla yaygın olarak basarili bir şekilde kullanılmaktadır.
 


Temporomandibuler eklem (Çene eklemi) Rehabilitasyonu
Çene Eklemi Ağrısının Tedavisi
Çene eklemine temporomandibüler (TME) eklem diyoruz. Temporomandibüler eklem ağrısı sık karşılaşılan bir hastalıktır. Temporomandibüler eklem ağrısı; yemek yerken, konuşurken, çene açılıp kapandığında, şakaklarda, çenenin yanlarında ağrı olmasıdır. Bu hastalar aynı zamanda sinirli ve sık sık baş ağrısı çeken hastalardır. Daha sık genç insanlarda görülen bir hastalık olan temporomandibüler eklem ağrısı; diş ağrıları, baş ve boyun ağrılarından sonra baş ve boyun bölgesini en sık etkileyen hastalıklardan biridir.


Çene eklemiyle ilgili Yapılan Tedaviler
•Manuel tedaviler (manipulasyon, mobilizasyon, post-izometrik relaksasyon gibi)
•İlaç tedavileri
•Kuru iğneleme
•Lokal enjeksiyonlar
•Eklem lavajı (yıkama)
•Eklem-içi enjeksiyonlar
•Botulinum toksini enjeksiyonları
•Özel çene egzersizleri
•Çeneye yönelik fizik tedavi ve özel materyallerle eklem germe
•Splintler (çene içi plastik materyeller)
•Gerekli diş tedavileri (diş hekimliğinde yapılır)
•Psikiyatrik ilaç tedavileri ve psikoterapi (psikiyatri)
•Cerrahi tedaviler (plastik cerrahi)

BİZ SİZİ ARAYALIM

Nasıl yardım edebiliriz?